NEN 2767 – Krijg inzicht in de technische staat van uw vastgoed

Wilt u weten wat de technische staat van uw vastgoed en gebouwgebonden installaties zijn?

Dit wordt duidelijk met een conditiemeting conform de NEN 2767.

Een NEN2767 rapportage is belangrijk bij de aankoop of verkoop van vastgoed. Tevens is het een goede rapportage om de onderhoudsconditie van uw vastgoed te bepalen. Dit kan weer gebruikt worden bij het opstellen van een prestatiecontract of meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

De conditie van uw vastgoed wordt bepaald per element. Het element krijgt een conditiescore van 1 nieuwbouw conditie tot 6 vervanging.

Verder worden bij de conditiemeting naast de kenmerken van gebreken organisatiespecifieke risico’s van gebreken geschat. Hiermee worden de mogelijke gevolgen van het eventueel niet oplossen van het gebrek aangegeven.

Voordelen NEN2767 Rapportage

  • Meetmethodes zijn overal hetzelfde.
  • U krijgt eenduidig inzicht in de technische staat van bouwdelen.
  • Inzicht in de risico’s met betrekking tot de technische staat.
  • Onderling vergelijkbare bouwdelen en gebouwen.
  • Geen ruimte voor persoonlijke interpretatie van de inspecteur/adviseur.
  • Uitstekend startpunt voor het opstellen van een MJOP.
NEN 2767
Kosten NEN2767 inspectie
NEN 2767 inspectiep.o.a.