Rgd-BOEI inspectie

De Rgd-BOEI inspectie is een inspectie methodiek ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf.

De inspectie methode staat borg voor een integrale, objectieve beoordeling van de technische staat van zowel de bouw- en installatiedelen.

Uw vastgoed wordt op 4 thema’s geïnspecteerd, namelijk Brand, Onderhoud (NEN2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving.

Voor de inspectie wordt er gebruik gemaakt van een 6 puntsschaal, waar 1 uitstekend is en 6 zeer slecht. Verder wordt er ook een aspect/prioriteit score in kaart gebracht van de diverse elementen.

De aspecten zijn Veiligheid, Gezondheid,Bruikbaarheid, Energiezuinigheid, Milieu en Maatschappelijk. Bij elk element wordt er bekeken welk aspect het meest van toepassing is en een prioriteitswaarde toegekend aan de huidige staat van het element.

Samen met u bepalen we vooraf welke conditie de elementen van uw vastgoed minimaal moet hebben en welke aspecten van het vastgoed prioriteit hebben. In het rapport geven wij ook een kostenraming van de vervangingswaarde van het element.

Met een integraal inspectierapport in de hand kunt u uw onderhoudsstrategie bepalen.

Kosten Rgd-BOEI inspectie
Rgd-BOEI inspectie p.o.a.